04/09 fotoverslag startzondag 2022

Kerk zijn in de wijk Op zondag 4 september werd het nieuwe seizoen geopend met een startzondag. Centraal deze ochtend stond de vraag: waarom willen we kerk zijn in de wijk? Drie gemeenteleden hielden een korte pitch. Wim ging in op de vraag: wat bezielt mij? Paul gaf zijn visie over de vraag: wie zijn wij als gemeente en willen …

Fotoverslag startzondag 2021

Op zondag 5 september werd het nieuwe seizoen geopend met een kerkdienst op het plein van de Uilenhof. Het thema van deze dienst was ‘future proof’. Aan de hand van verschillende stellingen werden we uitgedaagd om na te denken over de toekomst van onze kerk. Hoe ongrijpbaar tijd en toekomst is werd geïllustreerd met een test: wie kan er met …

Fotoverslag openluchtdienst startzondag 2020

Op zondag 6 september was er een openluchtdienst op het binnenplein van de Uilenhof in Gorinchem. Vanwege de Corona maatregelen is een dienst met veel bezoekers niet mogelijk op onze vaste locatie. Om het seizoen toch samen te kunnen starten werd er gekozen voor een dienst en programma in de open lucht. Bijna 100 gemeenteleden verzamelden zondagochtend op het plein. …

Fotoverslag startzondag 2018

Op zondag 9 september hebben we als gemeente de start van het nieuwe seizoen gevierd. Deze startzondag had als thema: een goed gesprek.In kleine groepen werd de kerkdienst voorbereid. Een aantal gesprekken uit de bijbel werden nader bekeken. Hoe zouden deze gesprekken aflopen? Jong en oud ging hierover met elkaar in gesprek. Ook het liturgisch bloemstuk en het dankgebed kregen …