04/09 fotoverslag startzondag 2022

Kerk zijn in de wijk Op zondag 4 september werd het nieuwe seizoen geopend met een startzondag. Centraal deze ochtend stond de vraag: waarom willen we kerk zijn in de wijk? Drie gemeenteleden hielden een korte pitch. Wim ging in op de vraag: wat bezielt mij? Paul gaf zijn visie over de vraag: wie zijn wij als gemeente en willen …

24/11 gemeenteavond met thema ‘bouwen’

Op woensdagavond 24 november is er een gemeenteavond in de Regenboogschool. De avond begint om 20:00 uur. Het thema is ‘bouwen’. Naast een presentatie over het 3-kerkenplan gaan we ook verder bouwen aan onze gemeente. Uw inzet is van groot belang! De volgende onderwerpen komen aan bod: Presentatie over de nieuwbouw en de andere deelplannen. Waar gaat er de komende …

Fotoverslag startzondag 2021

Op zondag 5 september werd het nieuwe seizoen geopend met een kerkdienst op het plein van de Uilenhof. Het thema van deze dienst was ‘future proof’. Aan de hand van verschillende stellingen werden we uitgedaagd om na te denken over de toekomst van onze kerk. Hoe ongrijpbaar tijd en toekomst is werd geïllustreerd met een test: wie kan er met …

05/09 Startzondag met thema “Future Proof’

Zondag 5 september is de startzondag met het thema ‘Future Proof’. Verschillende generaties nemen ons mee in hun gedachten over hoe toekomstbestendig onze kerk is/kan worden. Net als vorig jaar mogen we het plein van de Uilenhof gebruiken. Daar kunnen we voldoende afstand houden en voluit zingen.    Het programma is geschikt is voor alle leeftijden. Voor de jongste kinderen is er oppas, de kinderen in de basisschoolleeftijd gaan de gymzaal in en voor …

Fotoverslag openluchtdienst startzondag 2020

Op zondag 6 september was er een openluchtdienst op het binnenplein van de Uilenhof in Gorinchem. Vanwege de Corona maatregelen is een dienst met veel bezoekers niet mogelijk op onze vaste locatie. Om het seizoen toch samen te kunnen starten werd er gekozen voor een dienst en programma in de open lucht. Bijna 100 gemeenteleden verzamelden zondagochtend op het plein. …

06/09 Startzondag

Op zondag 6 september, vieren we onze startzondag. Om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven deze dienst bij te wonen en elkaar – op anderhalve meter afstand – te ontmoeten, houden we een dienst in de buitenlucht. We doen dit op het binnenplein van de Uilenhof; Oude Hoven 8 in Gorinchem. Nieuw seizoen Bij een dienst in de buitenlucht kunnen …

Fotoverslag startzondag 2018

Op zondag 9 september hebben we als gemeente de start van het nieuwe seizoen gevierd. Deze startzondag had als thema: een goed gesprek.In kleine groepen werd de kerkdienst voorbereid. Een aantal gesprekken uit de bijbel werden nader bekeken. Hoe zouden deze gesprekken aflopen? Jong en oud ging hierover met elkaar in gesprek. Ook het liturgisch bloemstuk en het dankgebed kregen …

Startzondag 2018: ‘een goed gesprek’

Zondag 9 september openen we het nieuwe seizoen met een startzondag. We volgen het thema van de landelijke protestantse kerk: een goed gesprek. In de kerk voeren we gesprekken over van alles en nog wat. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat …