Fotoverslag Kerstwandeltheater 2023

Op zaterdag 16 december maakten 1.000 bezoekers een wandeling door Gorinchem-Oost. Langs de route werden ze verrast door 10 taferelen die het kerstverhaal vertelden en verbeelden. Een verhaal van licht en hoop. De route eindigde bij de levende kerststal in het Oosterlicht. Het evenement werd georganiseerd door 150 vrijwilligers van Protestantse Wijkgemeente Oosterlicht en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Het Kerstwandeltheater …

14/08/2022 fotoverslag afscheid Dalemse kerk

Op zondag 14 augustus was de laatste kerkdienst in de Dalemse kerk. Een logisch eindpunt van een lang proces. Al heel lang is de kerk niet meer in gebruik voor wekelijkse vieringen. Het gebouw wordt alleen nog gebruikt voor bijzondere diensten zoals een bruiloft, een uitvaart of de kerstnachtdienst. Nu het nieuwe kerkgebouw bijna klaar is nemen we afscheid van …

Fotoverslag startzondag 2018

Op zondag 9 september hebben we als gemeente de start van het nieuwe seizoen gevierd. Deze startzondag had als thema: een goed gesprek.In kleine groepen werd de kerkdienst voorbereid. Een aantal gesprekken uit de bijbel werden nader bekeken. Hoe zouden deze gesprekken aflopen? Jong en oud ging hierover met elkaar in gesprek. Ook het liturgisch bloemstuk en het dankgebed kregen …