Meldpunt seksueel misbruik in de kerk

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor. 

Wanneer is er sprake van misbruik?

Een pastorale relatie binnen de kerk is een vertrouwensrelatie tussen twee personen. Vaak is er sprake van een verschil in positie. Iemand met ‘gezag’ zoals bijvoorbeeld de predikant, diaken, ouderling, jeugdwerker, koster, lid van het bestuur kan de grens van een gemeentelid (volwassenen en kinderen) overschrijden. Wanneer in de vertrouwensrelatie tussen een gezagsdrager en gemeentelid seksuele toespelingen worden gemaakt of seksuele handelingen worden gepleegd dan wel uitnodigingen tot seksueel contact worden gedaan, spreken we van seksueel misbruik in een pastorale relatie.

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk

Dit is een situatie die we ten alle tijde willen voorkomen maar mocht u/jij hebben ervaren dat een pastorale relatie verandert in een intieme verhouding die niet past bij een professionele relatie? Dan kun je terecht bij het SMPR. Dit is het meldpunt seksueel misbruik in de kerk.

Het meldpunt seksueel misbruik in de kerk:

  • is er voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie hebben ervaren, en voor degenen die direct bij hen betrokken zijn;
  • komt op voor benadeelden en biedt professionele begeleiding of verwijst door;
  • biedt professionele begeleiding aan gemeenten en parochies waarin misbruik gebeurt of gebeurd is of die ermee in relatie staan;
  • is een samenwerkingsverband van negen kerken;
  • is van en voor de aangesloten kerken, maar werkt onafhankelijk. Andere kerken|kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen kunnen zich bij SMPR aansluiten.

Via de website www.smpr.nl kunt u informatie vinden over misbruik. Ook bieden zij een luisterend oor via een vertrouwenspersoon. Dit kan anoniem. Het telefoonnummer is 030-3038590.