Vieren

Onze gemeente is te typeren als laagdrempelig. Iedereen is welkom bij onze wekelijkse viering. Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig. Kinderen worden zoveel mogelijk betrokken bij de dienst. Zij zijn ook welkom bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De viering is opgebouwd uit een aantal vaste elementen zoals zingen, bidden, lezen uit de Bijbel en luisteren naar een uitleg. We bieden ruimte aan diversiteit in de geloofsbeleving. Daarbij laten we ons inspireren door wat de Bijbel en de protestantse traditie ons aanreiken.