Financiën

Update november 2022

Inmiddels is het kerkgebouw, met de naam Oosterlicht, in gebruik genomen. Het is een fijn gebouw met een prachtige akoestiek, prettige ruimtes en een gezond binnenklimaat. Loop eens lang of stap gerust naar binnen als de deur open is. Het adres is Kruithoorn 1.

Fondsenwerving

Via diverse bedrijven en fondsen zijn er bijdragen voor de bouw binnengekomen. Ook diverse acties binnen de Protestantse Gemeente Gorinchem en in de wijk hebben een flink bedrag opgeleverd. Inmiddels is er € 550.000,- binnengebracht! Wat is er veel gegeven en geschonken! Hartelijk dank daarvoor. Wilt u meer weten over de fondsenwerving? Lees dan deze blog.

De fondsenwerving gaat echter door want er ontbreekt nog € 150.000,-

Uw financiële steun is nodig! Met uw gift zijn de kosten voor de bouw van een kerk in Gorinchem-Oost gedekt. 

Wilt u meehelpen om de nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Dan bieden wij u hiervoor de volgende opties:

  • Maak een gift over via internetbankieren. Wilt u uw bijdrage bestemmen voor een specifiek doel zoals de kerkzaal,  keuken of het jeugdhonk? Vermeld dan bij de overboeking ook de titel: NL85RABO0373743599 t.n.v. PKN PGG Nieuwbouw Oost. Of scan de QR code

  • Leg een periodieke gift vast voor de komende vijf jaar. Een periodieke gift is een fiscaal aantrekkelijke vorm, volledig aftrekbaar van de Belasting. U kunt daardoor meer geven, zonder dat het u meer kost! Voor het geven van een periodieke gift moet u een formulier invullen. Deze kunt u hieronder downloaden. Ook vindt u hier uitleg en een rekenvoorbeeld.

Denkt u erover om een (grote) gift te doen of wilt u meer weten over periodiek schenken? Neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters via [email protected] pggmail.nl