Fotoverslag startzondag 2018

Op zondag 9 september hebben we als gemeente de start van het nieuwe seizoen gevierd. Deze startzondag had als thema: een goed gesprek.In kleine groepen werd de kerkdienst voorbereid. Een aantal gesprekken uit de bijbel werden nader bekeken. Hoe zouden deze gesprekken aflopen? Jong en oud ging hierover met elkaar in gesprek. Ook het liturgisch bloemstuk en het dankgebed kregen …