Waarom nieuwbouw

Een kerk bouwen in onze wijk: al heel lang koesteren wij als Protestantse wijkgemeente in Dalem/Gorinchem-Oost deze wens. We geloven in de kracht van verbinding en zijn ervan overtuigd dat een kerkgebouw daarin een belangrijke schakel kan zijn. 

Bij verbinding denken we aan de ontmoeting en betrokkenheid tussen mensen. Daarom willen we het kerkgebouw door de week gebruiken voor activiteiten voor jongeren, koffieochtenden, gezamenlijke maaltijden en discussieavonden. Je hoeft niet gelovig te zijn of lid van de kerk om daaraan mee te doen en je welkom te voelen. Sowieso vinden we het heel belangrijk om geen onderscheid te maken. Rijk, arm, man, vrouw, homo, hetero, wie je ook bent, je wordt volstrekt gelijk behandeld. 

Heel belangrijk is voor ons natuurlijk ook de verbinding met God. Daar zijn we kerk voor. In aansluiting bij de traditie en met behulp van eigentijdse vormen hopen we een ruimte te scheppen waar mensen ervaren dat God zich laat vinden. Een ruimte die uitnodigt om geraakt te worden door iets wat boven jezelf uitstijgt. 

Voor mij is de wijk niet af zonder een kerk 

Verbinding houdt voor ons ook in: het dagelijks leven en de kerk vormen geen gescheiden werelden. Vanouds biedt de kerk plaats voor ‘rouw en trouw’. Als gemeente voelen we ons betrokken bij wat er in onze wijk speelt. Het is dan ook onze bedoeling om kerk te zijn op de plek waar het leven geleefd wordt: waar de mensen wonen en de boodschappen doen, waar hun kinderen naar school gaan en sporten, waar relaties opbloeien maar ook stuklopen, waar mensen geboren worden en overlijden. 

De kernwaarden van de kerk – geloof, hoop en liefde – gaan over dit leven. 

Voor mij is Gorinchem-Oost daarom niet af zonder een kerkgebouw. En ik zou het geweldig vinden om te mogen merken, hopelijk ook in financiële zin, dat die gedachte op draagvlak kan rekenen. 

 Ds. Dirk Ophoff