Nieuwbouw

Een kerk in de wijk! 

In Gorinchem-Oost wordt een nieuwe kerk gebouwd. Dat is niet alleen goed nieuws voor de 800 leden van de Protestantse wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost die daar haar kerkdiensten gaat houden, maar ook voor alle andere inwoners van Spijk, Dalem en Gorinchem-Oost. Zij krijgen er een centraal gelegen ontmoetingsplek bij. 

Het wordt namelijk een kerk waar iedereen welkom is om mee te doen aan bijvoorbeeld een koffieochtend of een gezamenlijke maaltijd. Ook kun je er een vergaderzaal huren of je koorrepetities houden. 

Ontwerp

Bent u nieuwsgierig naar het kerkgebouw? Op de pagina wat wordt er gebouwd vindt u informatie over de locatie en het ontwerp.

Giften

De nieuwbouw vindt plaats in opdracht van de Protestantse Gemeente Gorinchem. Er is uiteraard een behoorlijke financiële investering mee gemoeid. Inmiddels hebben we 85% van het benodigde bedrag bij elkaar. U kunt een bijdrage leveren. Hoe? Op de pagina financiën wordt uitgelegd op welke manier u kunt geven. 

Bouwproces

We nemen u graag mee in het bouwproces en geven zoveel mogelijk actuele informatie.

Fondsenwervingskrant

Begin mei 2021 is er bij alle inwoners van Gorinchem-Oost, Dalem en Spijk een krant bezorgd. Hierin worden de plannen gepresenteerd en een oproep gedaan voor een financiële bijdrage. Ook heeft de regiokrant stad Gorcum aandacht besteed aan de nieuwbouw. Vindt u het interessant om de fondsenwervingskrant te lezen? Klik op onderstaande foto dan ziet u een leesbaar bestand.

Eindresultaat

Op 9 oktober 2022 is het kerkgebouw met de naam Oosterlicht in gebruik genomen. We zijn enorm dankbaar dat er, na 30 jaar plannen maken en sparen, een kerk staat in Gorinchem-Oost. We hebben de opening van het gebouw gevierd met de hele wijk tijdens een feestelijk weekend begin november 2022.

Dankzij allerlei acties, collectes en het benaderen van fondsen is er € 550.000,- gedoneerd voor de nieuwbouw. Een enorm bedrag! Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. We zijn er echter nog niet. Er ontbreekt nog € 150.000,- De komende jaren zullen er nog vele acties volgen. In deze blog leest u meer over de fondsenwerving.