Wie zijn wij

Onze slogan is: bewegen rond de kern.
De eigenschap van bewegen is dat er, hoe groot je de cirkel ook maakt, altijd een verbinding/relatie met het middelpunt is. Je kunt dichtbij de kern blijven, je kunt de behoefte hebben om de afstand groter te maken maar het wordt nooit: zweven in een vrije, ongedefinieerde ruimte.

We lezen de verhalen uit de bijbel om de liefde van God te leren kennen en om op het spoor te komen wat kan bijdragen aan een menswaardige, rechtvaardige en barmhartige samenleving. Daarbij laten we ons in het bijzonder inspireren door de woorden van Jezus en door de weg die hij is gegaan. In vertrouwen op de leiding van de heilige Geest staan we open voor nieuwe vormen en nieuwe initiatieven.

We richten ons op onze wijk, of eigenlijk de drie geografische eenheden waar verreweg de meeste van onze leden wonen: Dalem, Spijk en Gorinchem-Oost. Hier zoeken we naar verbinding met mensen en organisaties. We willen een plek bieden waar mensen tot rust komen, het christelijk geloof ontdekken en voeden, contacten opdoen en uitgedaagd worden om zelf een bijdrage aan de kerk of de samenleving te leveren.