Bijzondere diensten

Dopen

Een doopdienst vraagt enige voorbereiding. De predikant en een ambtsdrager bespreken voor de dienst de persoonlijke wensen van de ouders. Een eigen inbreng in de doopdienst is mogelijk maar niet vereist. Denk aan de keuze voor een lied, muzikale begeleiding of het voordragen van een gedicht. Voor de doop van een kind is het geen vereiste dat één van de ouders belijdenis heeft gedaan.
Volwassenen die zich laten dopen, doen bij hun doop belijdenis van hun geloof.

Trouwen

Ten minste één van beide partners dient lid te zijn van onze wijkgemeente indien je het huwelijk wil vieren met een trouwdienst. Ook andere verbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw worden in onze gemeente ingezegend. Tevens is het mogelijk om een geregistreerd partnerschap te zegenen.

Uitvaart

De kerk is er altijd. Bij prettige omstandigheden maar ook bij moeilijke en verdrietige gebeurtenissen. De kerk is een baken waarop u kunt terugvallen. Als een gemeentelid te maken krijgt met een ernstige ziekte of sterfgeval binnen het gezin of familie dan kunt u altijd contact opnemen met de predikant of een van de andere ambtsdragers.
Bij overlijden kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de predikant. Een rouwdienst kan plaatsvinden in een aula of rouwcentrum. Het is ook mogelijk om de dienst in het Oosterlicht te houden. Ook is hier een rouw- en familiekamer aanwezig. Uw uitvaartondernemer kan deze kamer voor u regelen.