Delen

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dit betekent dienst of dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als haar belangrijkste taak gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en de wereld. Ook voor onze gemeente is dienstbaar zijn aan de samenleving, dichtbij en ver weg, een belangrijke taak.

De diaconie is tijdens de dienst op zondag het meest zichtbaar. Tijdens de collecte worden de gaven ingezameld en de diaken levert een bijdrage aan het avondmaal.

Hoewel dit een belangrijk deel is van het werk willen we als gemeente graag meer doen daarom zijn de diakenen ook met de volgende activiteiten in de weer:

Noodfonds
Het noodfonds verleent financiële steun aan personen die geen of onvoldoende financiële hulp krijgen van de overheid of charitatieve instellingen. Tot de doelgroep behoren niet alleen de mensen die lid van de kerk maar ook andere inwoners van Gorinchem. De financiële steun bestaat in principe uit het verstrekken van een lening waardoor openstaande rekeningen of benodigde aankopen worden betaald. Via het mailadres [email protected] kunt u contact opnemen.

Diaconale vakantieweken
Dit zijn vakanties voor ouderen, mensen met een zwakke gezondheid of lichamelijke beperking en speciale doelgroepen. Bijvoorbeeld voor (echt)paren waarbij een partner dementerend is. Mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Meer informatie kunt u vinden op de website van het vakantiebureau

Oogstdienst
Begin November organiseert de diaconie een oogstdienst. Na afloop van de dienst gaan er suikerbroden naar gemeenteleden van 80 jaar en ouder, naar zieken en naar hen die, om de een of andere reden, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kent u iemand die in aanmerking komt voor een suikerbrood, stuur dan in Oktober een mail naar [email protected]

Extra aandacht rond de feestdagen
Bij ouderen uit de gemeente wordt een kerstattentie bezorgd. Ook wordt er voor kerst een financiële bijdrage bezorgd bij gemeenteleden die dit goed kunnen gebruiken. Namen van personen die hiervoor in aanmerking komen kunt u doorgeven aan de diaconie. Met deze informatie gaan we discreet om.
Volwassenen die de Paasdagen moeten doorbrengen in het Beatrixziekenhuis of Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis De Grote Rivieren krijgen een bloemstukje. Bij kinderen brengen we een cadeautje.