Jeugd

Kinderen en jongeren worden tijdens de kerkdienst zoveel mogelijk ingeschakeld en meegenomen. Ze nemen deel aan het avondmaal en maken een kaartje voor de bloemengroet. Ook zijn er momenten waarop kinderen en jongeren naar een eigen ruimte gaan.

Crèche

Tijdens de kerkdienst worden kinderen tot 4 jaar opgevangen in de crèche. Elke week staan er 2 vrijwilligers klaar in de ruimte direct rechts van de centrale hal. Tijdens de collecte mag je kind worden opgehaald zodat het samen met de gemeente de zegen kan ontvangen.

Kindernevendienst

Voor de preek is er een kindermoment in de dienst. De predikant vertelt welk verhaal centraal staat deze zondag en we zingen een kinderlied. Daarna nemen de kinderen het licht van de paaskaars mee en gaan naar een eigen ruimte.

Er is een groep voor de onderbouw (ca. 4 t/m 7 jaar) en een groep voor de bovenbouw (8 t/m 12 jaar). We vertellen verhalen en praten met elkaar. Veelal maken we een passende verwerking bij het verhaal. Ook zingen en spelen wordt gebruikt als middel. We gebruiken de methode Kind op Zondag of BijbelBasics.

Ons streven is dat kinderen het fijn vinden in de nevendienst. Als leiding proberen we dan ook een goede en gezellige sfeer te creëren. We hopen hiermee kinderen een plaats te geven in de kerk waarin ze met plezier kennis nemen van de verhalen.

Projecten

Gedurende de adventsperiode en de veertigdagentijd wordt er een project gevolgd. Meestal kiezen we een project van Kind op Zondag of van BijbelBasics. Deze projecten worden voorbereid door de leiding van de kindernevendienst en, indien nodig, aangepast naar onze eigen gemeente. In de kerk besteden we aandacht aan het project tijdens het kindermoment en zingen we een projectlied. Op deze manier leven we als gehele gemeente toe naar Kerst en Pasen.

Overstapdienst

Tijdens het jeugdweekend (net voor de zomervakantie) organiseren we een jeugddienst waarbij we afscheid nemen van de kinderen die de overstap maken naar de middelbare school. Een feestelijk en soms ook emotioneel moment. We betrekken de ouders bij deze dienst en geven de kinderen een herinnering mee. Vervolgens worden ze welkom geheten bij de jeugdkerk.

DAGO

Iedere 2e vrijdagavond van de maand is er DAGO. Deze avond is voor tieners tussen de 12-16 jaar. Het programma varieert van een gezellige avond in onze jeugdruimte tot een leuk uitstapje.

Catechese

Elke jaar geeft ds. Dirk Ophoff catechese aan een aantal leeftijdsgroepen. Tijdens een paar middagen of avonden wordt een thema behandeld. Bijvoorbeeld de doop, het avondmaal of de tien geboden.

Jeugdkerk

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof?
Kom dan elke 2e zondag van de maand naar de viering voor jongeren van 12 t/m 16 jaar tijdens de reguliere kerkdienst. Centraal staat: ontmoeting, verhalen van toen en nu en bezinning op een eigentijdse manier.
Net voor de collecte sluiten we aan bij de kerkdienst om de zegen te ontvangen.