Informatiegids

Via de onderstaande knop kunt u de informatiegids van onze wijkgemeente openen. Hiervoor heeft u een wachtwoord nodig. Het wachtwoord is op te vragen bij de scriba van onze wijkgemeente [email protected]

Begin 2023 is dit wachtwoord ook onder onze leden verspreid. In de informatiegids vindt u onder andere de wijkindelingen met bijbehorende ouderlingen en contactpersonen. Ook vindt u hierin bijvoorbeeld informatie over de verschillende gespreksgroepen of over het aanschaffen van collectebonnen.

We hebben deze keer bewust gekozen voor een digitale informatiegids omdat informatie snel veroudert. Door deze gids digitaal aan te bieden kunnen we ervoor zorgen dat de informatie up to date blijft.

 

Open de Informatiegids