Helpen

We stellen het op prijs als mensen een taak, die bij hen past, oppakken maar er is ook ruimte om alleen vanaf de zijlijn te volgen wat er gebeurt.
Voor wie meer wil dan alleen lid zijn van de gemeente zijn er veel mogelijkheden. Voor een breed scala van taken hebben we vrijwilligers nodig. Denk aan koffie schenken, kindernevendienst begeleiden en een startzondag organiseren. Of wordt actief als taxichauffeur, contactpersoon of ambtsdrager. Voor iedereen is er wel een taak die bij hem/haar past. Vrijwilligerswerk, de naam zegt het al, is uiteraard niet verplicht maar het helpt wel om contacten op te doen in de gemeente.

Welke taken zijn er tijdens de wekelijkse dienst:
• begeleiden kindernevendienst
• oppassen op de kleinste kinderen
• begeleiden jeugdkerk
• bespelen van een muziekinstrument
• voor en na de dienst koffie schenken
• de beamer bedienen
• halen/brengen van ouderen en anderen die afhankelijk zijn
• de schriftlezing verzorgen
• symbolisch/liturgisch bloemschikken
• zorgen voor een goede gang van zaken als koster
• als bedrijfshulpverlener aanwezig zijn

De vrijwilligers voor het liturgisch bloemschikken

Naast alle taken voor, tijdens en na de zondagse dienst zijn er nog meer momenten om je talenten in te zetten. Kun je goed organiseren of bied je graag een luisterend oor? Zit je vol bruisende ideeën of ben je liever de stille kracht op de achtergrond? Er is altijd een taak die past, denk bijvoorbeeld aan:
begeleiden van de jeugdgroep DAGO
organiseren van de startzondag, het kampeerweekend of het kerstwandeltheater
contactpersoon zijn voor jouw wijk
meedenken over de liturgie van de kerkdienst en speciale diensten organiseren
ambtsdrager zijn

Meer weten of vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Dirk Ophoff.