Paasfeest 2023 met thema verrassend anders!

Op zondag 9 april is het Paasfeest in het Oosterlicht. Het thema is: verrassend anders! Het is een feestelijke dienst met veel aandacht voor de kinderen. We zingen bekende paasliederen onder begeleiding van een muziekgroep. De dienst begint om 9:30 uur en wordt geleid door onze eigen wijkpredikant ds. Dirk Ophoff. Na de dienst staat de koffie klaar!

Vespers veertigdagentijd 2023

Op elke woensdag in de veertigdagentijd vindt er in de Lutherse Schuilkerk aan de Langendijk 72 een viering of een vesper plaats. Om te beginnen op 22 februari een Aswoensdagviering onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Vervolgens op alle overige woensdagen van 1 maart tot en met 5 april vespers onder verantwoordelijkheid van de werkgroep liturgie van …

Veertigdagenproject 2019: BijbelBasics_locatie Jeruzalem

Dit jaar volgen we het veertigdagenproject van Bijbelbasics. Het kindernevendienstprogramma van het Nederlands Bijbelgenootschap waarin de Bijbel én het kind centraal staan. Op weg door JeruzalemHet project heet dit jaar: Locatie Jeruzalem. Voor het moment met de kinderen in de kerkdienst is er een plattegrond van de stad Jeruzalem (op de beamer). Elke zondag komt er een 3D-locatie op de plattegrond bij …