Vespers veertigdagentijd 2023

Op elke woensdag in de veertigdagentijd vindt er in de Lutherse Schuilkerk aan de Langendijk 72 een viering of een vesper plaats.

Om te beginnen op 22 februari een Aswoensdagviering onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente. Vervolgens op alle overige woensdagen van 1 maart tot en met 5 april vespers onder verantwoordelijkheid van de werkgroep liturgie van de Raad van Kerken.

De vespers bestaan uit liederen, gebeden, Schriftlezingen en stiltes. Er is geen overdenking, hooguit wordt de keuze voor de Schriftlezing kort toegelicht. De Aswoensdagviering en de vespers beginnen allemaal om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.

Verandering

Het thema van de vespers is: ‘Diepgaande verandering’. Met dit thema wordt aangesloten bij het veertigdagenproject van Kind op Zondag: ‘Verander je mee?’

Stel je voor: je gaat elke dag water halen bij een put. Dag in dag uit, steeds dezelfde put, steeds hetzelfde water. Maar op een dag gebeurt er iets. Bij diezelfde, vertrouwde put zit een man die jou anders naar het leven laat kijken. Dat gebeurt in het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:5-26), dat we op de derde zondag van de veertigdagentijd lezen. Het verhaal laat iets zien dat in deze hele veertigdagentijd steeds terugkomt: dat niet alles hoeft te blijven zoals het is. Dat er een nieuw begin gemaakt kan worden, dat een nieuwe toekomst kan aanbreken. Daar hoef je niet zelf voor te zorgen: God maakt dat nieuwe begin voor jou. Aan jou de keus om erin mee te gaan.