30/06 Samen jong: kernwaarde 3

Na de toelichting op de 2e kernwaarde nu aandacht voor de 3e: HART HEBBEN VOOR JONGEREN In kerken die jongeren kunnen boeien en binden blijken alle generaties het jongeren te gunnen dat ze gezien worden en tot hun recht komen. Kerkleden zijn oprecht in jongeren geïnteresseerd, proberen hen te begrijpen en bij hen aan te sluiten. Hierdoor voelen jongeren zich …

23/06 Samen Jong: kernwaarde 2

Na de toelichting op de eerste kernwaarde volgt deze week de 2e: Jezus boodschap serieus nemen Voor de duidelijkheid: de kernwaarden uit het boekje ‘Samen Jong’ zijn punten die richting geven, richting een cultuur van intergenerationeel kerk zijn. Een kernwaarde kan al aanwezig zijn in onze gemeente en juist versterkt worden. Andere kernwaarden kunnen juist nog goed ontwikkeld worden. Later …