30/06 Samen jong: kernwaarde 3

Na de toelichting op de 2e kernwaarde nu aandacht voor de 3e:

HART HEBBEN VOOR JONGEREN

In kerken die jongeren kunnen boeien en binden blijken alle generaties het jongeren te gunnen dat ze gezien worden en tot hun recht komen. Kerkleden zijn oprecht in jongeren geïnteresseerd, proberen hen te begrijpen en bij hen aan te sluiten. Hierdoor voelen jongeren zich thuis in de gemeente. Jonge mensen willen immers, nog meer dan volwassenen, gezien en gekend worden, zich geaccepteerd en geliefd voelen. Dat komt omdat ze zelf nog in ontwikkeling zijn en daardoor onzeker zijn.

Maar hoe gaan we dat doen? Een belangrijke taak ligt er bij de jeugdouderlingen, de leiding van de catechisatie-groepen, de jeugdkerk, de kindernevendienst en de crèche. Maar zij kunnen het zeker niet alleen. Ook het gezinspastoraat en uiteraard de ouders spelen hierin een belangrijke rol. En last but not least: U en jullie, de hele gemeente mag én wordt opgeroepen om oog en hart te hebben voor jongeren. Op de startzondag en later in het jaar zullen we als gemeente met elkaar nadenken en bespreken hoe we dit meer handen en voeten kunnen gaan geven.

In een gemeenschap met hart voor jongeren, ervaren jongeren liefde en interesse voor hen. Hun generatie wordt niet gezien als een last, maar een aanwinst!

De kerkenraad