23/06 Samen Jong: kernwaarde 2

Na de toelichting op de eerste kernwaarde volgt deze week de 2e:

Jezus boodschap serieus nemen

Voor de duidelijkheid: de kernwaarden uit het boekje ‘Samen Jong’ zijn punten die richting geven, richting een cultuur van intergenerationeel kerk zijn. Een kernwaarde kan al aanwezig zijn in onze gemeente en juist versterkt worden. Andere kernwaarden kunnen juist nog goed ontwikkeld worden. Later in het jaar zullen we als gemeente onze focus bepalen.

Jongeren voelen zich aangetrokken tot een gemeenschap van mensen waarin zichtbaar is dat het evangelie van Jezus niet een ‘smal’ verhaal is, maar ons hele bestaan raakt. Het hele leven komt aan de orde en niets wordt uit de weg gegaan. Dit staat dus helemaal los van welk soort kerk je bent (evangelisch – traditioneel – katholiek).

We kunnen ons focussen op de preek of een gesprek met de ouderling maar laten we aan de slag gaan in onze eigen context: op welke plekken ontstaan gesprekken over geloof? Wat heb je zelf van Jezus geleerd in deze gemeenschap? Waar zag je dat het evangelie van Jezus iemand raakte? Zijn dit plekken die je verder kunt vergroten, versterken of uitbouwen? Vraag het deze week een ander eens… wat betekent het volgen van Jezus voor jouw leven van elke dag?

De kerkenraad

Image