Wijdekerk

Kerk en homoseksualiteit is vaak een gevoelig onderwerp. Dat bleek begin dit jaar wel weer rond de publicatie van de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring. Maar terwijl de opstellers handtekeningen probeerden te verzamelen onder hun radicale afwijzing van homoseksualiteit, zag je in de samenleving juist een tegenbeweging op gang komen. Organisaties en individuen maakten duidelijk LHBT-ers volledig te aanvaarden en hun gelijkberechtiging te steunen. Ook veel kerken hingen een regenboogvlag op, zongen een lied over de liefde of lieten op een andere manier merken dat zij niet met de Nashvilleverklaring geassocieerd wilden worden.

In onze wijkgemeente werden we pijnlijk getroffen door de inhoud en de toon van de Nashvilleverklaring. De kerkenraad heeft gezocht naar een mogelijkheid om hier iets positiefs tegenover te zetten. We stuitten op de website www.wijdekerk.nl. Deze website biedt een platform voor persoonlijke ervaringen van LHBT-ers met de kerk. Ook is er een kaart van kerkelijk Nederland te vinden waarop kerkelijke gemeenten vermeld worden die openstaan voor LHBT-ers in hun midden. We hebben ons aangemeld en staan nu dus ook op de kaart als een gemeente waar LHBT-ers volledig geaccepteerd worden.

Lidmaatschap, deelname aan de sacramenten, inzegening van levensverbintenissen, bevestiging in het ambt van diaken, ouderling of predikant – onze gemeente maakt op al deze punten geen onderscheid op basis van seksuele voorkeur. Dat is voor ons zo vanzelfsprekend dat we het daar eigenlijk nooit over hebben. Maar soms is het goed om het toch even expliciet te maken. Daarom zijn we blij met het initiatief van Wijdekerk en hebben we onszelf daar graag op de kaart gezet.