Week van gebed 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Het thema ‘Doe goed, zoek recht’ is naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17.

Iedereen is welkom om te bidden van 19.30 uur – 20.30 uur op de volgende locaties:
  • Zondag 15 jan. Christengemeente in Rehobothkerk, Drie Koningenstraat 2
  • Maandag 16 jan. PKN wijkgemeente Oosterlicht in Oosterlicht, Kruithoorn 1
  • Dinsdag 17 jan. Geref. Kerk vrijgemaakt in Oosterlicht, Kruithoorn 1
  • Woensdag 18 jan. V.E.G. De Bron in Sion gemeente, Schelluinsestraat 6
  • Donderdag 19 jan. PKN wijkgemeente Grote Kerk in de Grote kerk, Groenmarkt 7
  • Vrijdag 20 jan. V.E.G. de Ark in De Ark, Kennelweg 14

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN). Op www.weekvangebed.nl vind je te downloaden materialen zoals gebedsboekjes, kinder- en tienerboekjes