In alle toonaarden; zang- en dankdienst 2017

Zingen dat doen we graag in onze wijkgemeente. Zondag 5 november was de Regenboogschool dan ook vol tijdens de zangdienst. Onder begeleiding van 4U zongen we liederen met het thema oogst en dankbaarheid. Soms met ondersteuning van een groep gemeenteleden. Ook werd een prachtig lied gezongen door Annika en Aline: how great thou art’.

Naast de vele liederen uit het liedboek of Hemelhoog was er een korte schriftlezing en overdenking uit het boek Ruth. Het verhaal speelt zich af in de oogsttijd. Voor Ruth is de oogst puur lijfsbehoud. De kans om in armoedige omstandigheden het hoofd boven water te houden. Voor de arbeiders betekent de oogst dat ze een baan hebben. Voor Boaz is de oogst de opbrengst van zijn bedrijf. Voor ieder van hen betekent de oogst dus iets anders maar het brengt hen wel bij elkaar. De oogst is voor alle mensen bron van het leven in het boek Ruth. Het laat zien hoe het leven er op z’n mooist uit kan zien.

Echte dankbaarheid is het leven voor alle mensen in alle toonaarden (verscheidenheid) op z’n mooist tot zijn recht laten komen.

Vanuit deze gedachte wordt er een suikerbrood gebracht bij gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Ook zieken en ieder die een steuntje in de rug kunnen gebruiken krijgen een brood. Omzien naar elkaar maakt het leven mooier.

Foto’s: Jolanda Hulshof, tekst: Benita Blokland