Nieuw initiatief: hulpdienst Oost lost op

In de protestantse wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost gaan we binnenkort van start met onze eigen diaconale hulpdienst: OOST LOST OP.

Met deze hulpdienst willen we handen en voeten geven aan het geloof en zichtbaar zijn in Dalem / Gorinchem-Oost. In het kort houdt deze dienst in dat we als gemeente mensen tijdelijke en praktische hulp kunnen bieden waar nodig, voor zowel gemeenteleden als mensen in onze directe omgeving.

Eerst willen we inventariseren welke hulp wij als gemeente kunnen bieden. Op de pagina Oost lost op kan iedereen aangeven welke hulp hij/zij kan geven. Doet u mee?