Fotoverslag gezinsdienst in de kinderboekenweek 2018

Op zondag 7 oktober was er een kerkdienst voor de kinderen over het thema vriendschap. Dit thema staat centraal in de kinderboekenweek. Aan de hand van het Bijbelse verhaal over de vriendschap van David en Jonathan werd er nagedacht over wat vriendschap voor ons betekent.

Image
Image

De kinderen mochten vragen beantwoorden. Hoe word je eigenlijk vriendjes/vriendinnetjes? Wat moet je doen om een vriend te zijn? 

Image
Image

Met hulp van iedereen in de kerk werd het vriendenboekje van Jonathan ingevuld door David. We zongen liedjes over vriendschap en luisteren naar het themalied 'kom erbij' van Kinderen voor Kinderen. Ook moesten de pijlen gezocht worden die Jonathan had afgeschoten om David te waarschuwen. 

ImageImage
Image
Image

Heb je de dienst gemist? Je kunt het beluisteren via kerk online. 

Foto's: Jolanda Hulshof. Tekst: Benita Blokland