20/11 fotoverslag eeuwigheidszondag

Zondag 20 november 2022 was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit noemen we ook wel eeuwigheidszondag; een dag die geen afsluiting is, maar juist onderstreept dat de tijd en de kerk doorgaan.

Op deze dag noemen we de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. De familie wordt uitgenodigd om een kaars aan te steken. Ook is er gelegenheid voor alle aanwezigen om eigen geliefden te herdenken. Vaak een moeilijk moment maar ook waardevol om rouw en gemis met elkaar te delen. Tevens kijken uit naar een hoopvolle toekomst. Want de tijd gaat door, het blijft altijd een voorlaatste zondag, afgesloten wordt er niets. Het kerkelijk jaar blijft altijd rondgaan én voortgaan.

De kerkdienst is te bekijken en te luisteren via ons YouTube kanaal.

Fotografie: Jolanda Hulshof