Foto’s afscheid en bevestiging ambtsdragers 2017

Op zondag 17 september zijn een aantal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Jarenlang hebben zij zich belangeloos ingezet als pastoraal medewerker. kerkrentmeester en ouderling. Zij leggen deze taken nu naast zich neer. Ds. Dirk Ophoff bedankte hen namens de gehele gemeente. Van de kinderen kregen ze een mooie zelfgemaakte medaille.

Veel van het werk in de kerk gebeurt ongezien maar is niet onzichtbaar. We zien het resultaat en niet wat er aan vooraf is gegaan. Het is goed om daar even aandacht aan te geven. Samen zijn we kerk!

Twee gemeenteleden zijn bereid om de taak van kerkrentmeester en ouderling op zich te nemen. Zij werden in deze dienst bevestigd en gezegend.

Ook werden we voorgesteld aan Carmen Mellisant. We zullen haar het komende jaar op diverse momenten tegen komen. Zij loopt stage bij onze gemeente in het kader van de masteropleiding gemeentepredikant.

Rianne van Wingerden heeft besloten om voor een langere periode te gaan werken bij Mercy Ships. Ze is al een aantal keer voor een paar maanden uitgezonden en vertrekt nu voor minimaal twee jaar. Ds. Dirk Ophoff heeft haar de zege meegegeven en we hebben haar toegezongen: “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Foto’s: Jolanda Hulshof, tekst: Benita Blokland