11/2022 Fondsenwerving Oosterlicht

Lang geleden ontstond er een pioniersplek in Gorinchem Oost ondersteund door de Johanneskerk en Hervormd Dalem. De pioniersplek groeide uit tot een volwaardige wijkgemeente van de PGG met een eigen kerkenraad. De pioniers kerkten in de Oosterbliek, De Graaf Reinaldschool en voor langere tijd in cbs Regenboog. Mooie tijden waarin het verlangen naar een eigen kerkgebouw groeide. Toen al werd begrepen dat dit verlangen financiële hulp nodig had. De commissie B.O.E.K. (bezorg Oost een kerk) ging in 2006 plannen maken, maar het duurde en het duurde maar. De commissie dacht: we gaan “On Hold”.

Bouwplannen

In 2019 werden de bouwplannen concreter en een beslissing was nabij. De commissie met een nieuwe bezetting kwam weer in beweging en ging de uitdaging aan om € 900.000,- bij elkaar te sprokkelen. De bodem werd gelegd door de verkoop van cultuurgrond dat voor de nieuwbouw door een gemeentelid was geschonken. Nog maar € 700.000,-  te gaan. Werving binnen de wijkgemeente en later PGG-breed leverde substantiële bedragen op. Hartverwarmend was de financiële steun middels eenmalige en periodieke giften.

Acties

Het smaakte naar meer. Chocola, bier en noten werden verkocht, we gingen oliebollen bakken en brachten mooie kaarsen op de markt. Vele mensen werkten zich in het zweet tijdens een sponsorloop. Tweedehands kleding was een volgend project. Tussentijds werden er nog boeken (Naratio was de goede gever) verkocht.

Fondsenwervingskrant

Daarnaast gingen we de wijk in met een prachtige fondsenwervingskrant die huis aan huis verspreid is. Met dank aan Robert Vossepoel die hielp om er een mooie uitgave van te maken. De werkgroep “Nieuwbouw in business” klopten bij bedrijven aan.

Er werd ook over de stadsgrenzen gekeken en samen met 2-Select, Johan van de Minkelis (GKv) en Corine Bossenbroek (WGK) gingen we de boer op om allerlei fondsen enthousiast te maken voor nieuwbouw en het project “Hart voor de wijk”

Image

Met wisselend succes haalden we tienduizenden Euro’s op. Na optellen en aftrekken staat de teller op € 550.000,-

Ja, u leest het goed op € 550.000,- Wat is er veel gegeven en geschonken. Super. Hartelijk dank.

Nu zijn we zichtbaar in en voor de wijk aanwezig.

Maar we zijn er nog niet.

De bouwcommissie is klaar. De fondsenwervers gaan echter door, want er ontbreekt nog € 150.000,- Dus nog een weg te gaan, maar met elkaar zal dit zeker lukken. Denkt u over een (periodieke) gift? Hier vindt u meer informatie.

Of maak rechtstreeks een bedrag over naar NL85 RABO 0373 7435 99 t.n.v. CvK PGG Nieuwbouw Oost. https://tikkie.me/pay/DGONieuwbw/uRyKcJ5QVMYvFe7sHSdLQk

Esther Meppelink, voorzitter commissie Fondsenwerving Oosterlicht