Fondsenwerving nieuwbouw Oosterlicht; helpt u mee om het gat te dichten?

Wat zijn we als wijkgemeente en als Protestantse Gemeente Gorinchem blij met het Oosterlicht. Wekelijks ervaren we hoe fijn het is om over een moderne comfortabele kerk in de eigen wijk te beschikken. Het is mede mogelijk gemaakt door de bijdragen van vele gemeenteleden. De commissie Fondswerving Nieuwbouw Oost kijkt dan ook met dankbaarheid terug op de jaren van hard werken, acties organiseren, fondsen aanschrijven en gemeenteleden benaderen.

Dankbaar

Velen van u hebben in het voorjaar van 2020 ruimhartig een groot bedrag voor de nieuwbouw toegezegd middels een periodieke of eenmalige gift. Deze giften hebben mede de doorslag gegeven om de bouw te realiseren. In de afgelopen jaren werd er via genoemde werving en acties maar liefst een bedrag van bijna € 785.000 bijeen gebracht. Daar word je stil van en het stemt tot grote dankbaarheid.

Laatste oproep 

De doelstelling om een nieuwe kerk te bouwen is gehaald. De financiële doelstelling echter nog niet. Er ontbreekt een bedrag van € 117.000 . Daarom zijn financiële acties nog steeds nodig en wordt er met regelmaat gecollecteerd in de eredienst. Om het financiële gat versneld te dichten wil de commissie Fondsenwerving nog één keer een beroep doen op alle gemeenteleden. De commissie realiseert zich dat het gedurfd is om nog een keer bij u aan te kloppen. Toch overheerst het gevoel dat er ruimte is. Velen van u ervaren het kerkgebouw als een jas die past, ook bij hen die aanvankelijk hun reserves hadden. Daarnaast zijn er nieuwe mensen die vanwege de nieuwe kerk de weg naar onze erediensten hebben gevonden.

(Periodiek) schenken 

Een flink aantal gemeenteleden heeft in 2020 en in de jaren daarna een royale gift (schenking) gegeven. Hetzij eenmalig, hetzij door middel van een periodieke gift gedurende 5 jaar. Velen van de periodieke gevers zijn dit jaar toe aan hun vierde termijn. Het is fijn te ervaren dat de toegezegde giften zonder uitzondering werkelijk binnen komen. In deze brief willen we u oproepen om nog een keer substantieel bij te dragen aan de financiële realisatie van het Oosterlicht. Deze vraag stellen we uiteraard ook aan de gemeenteleden die in de vorige ronde niet hebben meegedaan en aan de “nieuwe gezichten”. Natuurlijk is de commissie zich ervan bewust dat niet iedereen de financiële ruimte heeft om bij te dragen. Alle begrip hiervoor. Daarom is deze vraag vooral gericht aan hen die financieel wel ruimte hebben.

Hoe werkt een schenking?

Graag vertellen we u over een gift (schenking) doen. Er zijn 2 manieren van schenken: Een gewone schenking en een periodieke schenking. Beide zijn fiscaal aantrekkelijk. Wist u dat u door een gewone of een periodieke schenking meer kunt geven zonder dat het u zelf meer kost? Bij een gewone schenking schenkt u eenmalig of meerdere keren een bedrag voor de nieuwbouw. Als u kiest voor een gewone schenking t.b.v. de nieuwbouw dan gelden andere regels voor de aftrekbaarheid van uw schenking. Toch kan dit afhankelijk van uw eigen situatie gunstig zijn. Tegelijkertijd is deze schenking aantrekkelijk voor de kerk, want uw schenking is direct beschikbaar en niet verdeeld over een aantal jaren. Met een periodieke schenking legt u vast dat u minimaal 5 jaar aan hetzelfde goede doel geeft. In ons geval aan de Protestantse Gemeente Gorinchem en Spijk voor de nieuwbouw Oost. Hiervoor gebruikt u het formulier Overeenkomst Periodieke gift in geld. Deze schenkingen zijn in omvang onbeperkt aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Op de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl/giften) kunt u de precieze regelgeving over schenkingen vinden. De Protestantse Gemeente Gorinchem is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt daarmee door belastingdienst als een goed doel erkend. Schenkingen aan de PGG komen dan ook voor fiscale aftrekbaarheid in aanmerking.

Graag leggen we het aan u uit. Bel of mail met Jos Maris, bereikbaar via email [email protected] of op 06-23138277.

Helpt u mee om het gat te dichten?

Met vriendelijke groet namens de commissie Fondsenwerving

Esther Meppelink, voorzitter

Uw financiële steun is essentieel! Een schenking is een aantrekkelijke manier om te geven.