Zomerdiensten in de Dalemse Kerk

Woon in mijn dromen – dat is het thema van de zomerdiensten die we samen met de wijkgemeente Open Pastoraat organiseren. Hoewel de Dalemse pastorie verkocht is, kunnen de diensten toch gewoon in de sfeervolle Dalemse Kerk gehouden worden.

‘Woon is mijn dromen’ is de vertaling van Sytze de Vries van de populaire Engelse hymne ‘Be Thou my Vision’. Het is een liedregel die je uitnodigt je gedachten de vrije loop te laten en onbevangen je een beeld te vormen van wat je hoopt en verlangt en te zoeken naar de plek die God daarbij inneemt. Meer nog, het is een gebed tot God of Hij onze gedachten en gevoelens en zelfs onze dromen wil vullen met zijn aanwezigheid.

In de zomerdiensten komen Bijbelverhalen over dromen aan bod, maar de verbinding met het thema kan ook liggen in de droom als metafoor voor wat je verlangt en waar je naar streeft. Steeds zal het in elk geval gaan om de spiritualiteit die in het lied ‘Woon in mijn dromen’ tot uitdrukking komt: dat God zelf onze diepste wijsheid, ons hoogste geluk en ons ultieme verlangen is. En dat wij dromen van een wereld waarin God thuis is.


José de Ribera, De droom van Jakob (Museo Nacional del Prado, Madrid)

De zomerdiensten beginnen om 9.30 en worden op de volgende zondagen gehouden:
22 juli ds. Krista Mirjam Dijkerman, Texel
29 juli ds. Martine Wassenaar, Gorinchem
5 augustus ds. Dirk Ophoff, Gorinchem
12 augustus ds. Dirk Ophoff, Gorinchem
19 augustus ds. Dirk Ophoff, Gorinchem

We streven er naar om elke zondag de crèche, de kindernevendienst en het koffiedrinken na afloop van de dienst door te laten gaan. In verband met de verbouwing van de Dalemse pastorie kan dat soms een beetje behelpen zijn. Mocht het echt niet lukken met de oppas of de kindernevendienst, dan melden we dat op de website en op Facebook.

Iedereen is van harte welkom!