Zomerdiensten 2019

Tijdens de zomervakantie verruilen we ieder jaar de Regenboogschool voor de Dalemse Kerk. In samenwerking met de wijkgemeente Open Pastoraat beleggen we daar onze zomerdiensten.

Het thema van de Zomerdiensten 2019 is: Ja & Nee.

Het is niet voor niets dat Jezus heeft gezegd: ‘Laat uw ja ja zijn en uw nee nee’, want in de praktijk ligt het niet altijd zo duidelijk. Als Mozes wordt geroepen om naar de Farao te gaan, zegt hij aanvankelijk nee. Pas na lang aandringen van de kant van de Eeuwige verandert zijn nee in een voorzichtig ja. Petrus zegt drie keer nee in antwoord op de vraag of hij Jezus kent. Later moet daar een drie keer ja tegenover komen te staan als Jezus hem vraagt: ‘Heb je mij lief?’
Ja & Nee gaat over onze aarzelingen, onze innerlijke tegenstrijdigheden en over waarheden die elkaar aanvullen. De verschillende voorgangers verkennen in de zomerdiensten de paradox en de gelaagdheid van ons ja en nee.

De data voor de Zomerdiensten 2019 zijn: 28 juli en 4, 11, 18 en 25 augustus. In de laatste zomerdienst wordt het heilig avondmaal gevierd.
Alle zomerdiensten beginnen een half uur vroeger dan de reguliere kerkdiensten van de beide organiserende wijkgemeenten, namelijk om 9.30 uur.

Iedereen is van harte welkom in de Dalemse Kerk, Merwededijk 5 te Gorinchem. Helaas ontbreekt de ruimte voor crèche en kindernevendienst. Ouders van jonge kinderen moeten hier rekening mee houden.