Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag

De chaos weersproken – dat is het thema van de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. We organiseren deze diensten samen met de wijkgemeente Johanneskerk en de Evangelisch Lutherse Gemeente.

Het thema verbindt de viering van deze dagen met wat er speelt in onze samenleving. Discussies over nepnieuws zijn aan de orde van dag. Achter de schermen zijn machten bezig om ons te beïnvloeden en verwarring of zelfs chaos te scheppen. Er ontstaat een klimaat waarin mensen niet meer geïnteresseerd lijken te zijn in de waarheid, maar alleen nog bevestiging zoeken van hun eigen meningen en emoties.

Ook in de laatste dagen van Jezus’ leven op aarde spelen nepnieuws, chaos en verwarring een rol. De omhelzing door Judas blijkt een daad van verraad te zijn. Een andere leerling van Jezus trekt het zwaard, tegen Jezus’ uitdrukkelijke bedoeling in. Uiteindelijk vluchten de volgelingen alle kanten op: de chaos is compleet. Even later worden in het proces tegen Jezus valse getuigen opgevoerd.

In de vieringen staan we stil bij de chaos om Jezus heen. Op Witte Donderdag lezen we over Judas, zijn verrader, die bij Hem aan tafel zit. Op Goede Vrijdag horen we hoe Pilatus cynisch op Jezus reageert: ‘Wat is waarheid?’ Tegelijk ontdekken we in beide vieringen hoe in woorden en gebeurtenissen de chaos tegenspraak krijgt. En in de Paaswake op Stille Zaterdag begroeten we de opstanding als een overwinning op de chaos: De chaos weersproken!

In elke viering zingen we Lied 322: Die chaos schiep tot mensenland. Een fraaie opname van dit lied is hier te beluisteren.

De viering op Witte Donderdag begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Dalemse Kerk. In deze dienst wordt het heilig avondmaal gevierd.
De viering op Goede Vrijdag begint ook om 19.30 uur en vindt plaats in de Johanneskerk. In deze dienst wordt de paaskaars gedoofd en brengen we een kruishulde.
De Paaswake op Stille Zaterdag begint om 21.30 uur en wordt gehouden in de Lutherse Schuilkerk aan de Langendijk. De nieuwe paaskaarsen van de deelnemende gemeenten worden in deze viering aangestoken. Ook vindt de doopgedachtenis plaats.

Iedereen is van harte welkom.

tekst: ds. Dirk Ophoff