Wie bedenkt de naam voor de nieuwe kerk?

Het bouwproces verloopt voorspoedig en komend najaar gaan we gebruik maken van de nieuwe kerk in Hoog Dalem. Er is echter nog een prangende vraag: welke naam krijgt de kerk?

De kerkenraad wil alle gemeenteleden, jong en oud, uitdagen om hierover na te denken. Tot 22 maart kan iedereen een voorstel indienen. Denk bij het verzinnen aan: 

  • Een originele naam dus geen naam van een kerk of organisatie die al in Gorinchem aanwezig is zoals de Bron, de Ark of de Regenboog. 
  • Een naam die past bij onze wijk of omgeving. Denk aan Gorinchem als vestingstad, de Hollandse waterlinie of het Rivierenland.  
  • Een naam die een Bijbelse gedachte of missie van onze wijkgemeente naar voren brengt. 
  • Een naam die ook geschikt is om de naam van onze wijkgemeente te worden.

Keuze naam 

Er is een commissie gevormd die uit alle inzendingen 3 namen zal selecteren. Uit deze 3 namen maakt de kerkenraad uiteindelijk een definitieve keuze. Alle inzendingen worden verzameld in een document zonder de naam van de inzender zodat er een objectieve selectie plaats vindt.  

Update 30 maart 2022:

De commissie is positief verrast door het aantal inzendingen. Er zijn ruim 150 namen genoemd. We waarderen het enorm dat zoveel mensen de tijd hebben genomen om een naam in te sturen! Uit alle inzendingen zijn 4 namen geselecteerd die passen bij het gebouw, de wijk en de wijkgemeente. De kerkenraad buigt zich over deze selectie en zal op termijn een keuze maken.