Week van gebed 2018

In de week van 21 tot 28 januari is het de Week van Gebed.
Aan het begin van de week, op zondag 21 januari, is er om 16:30 uur in de Grote Kerk een interkerkelijke gebedsviering. Elf kerken doen hier aan mee waaronder onze gemeente.

Recht door zee.
God bevrijdde zijn volk uit de slavernij in Egypte en herstelde hun waardigheid. Ook vandaag wordt de waardigheid van mensen op allerlei manieren aangetast. Dat thema loopt als een rode draad door de gebeden tijdens de viering in de week erna. Voor de interkerkelijke gebedsviering wordt er gebruik gemaakt van materiaal dat is ontwikkeld door de kerken in het Caribisch gebied. Het thema haakt in op het danklied dat Mozes en zijn zus Mirjam zongen na de doortocht van het volk Israël door de Schelfzee (Exodus 15:2-21). De band Tribe levert een muzikale bijdrage.

Gebedsbijeenkomst
In de week van 21 tot 26 januari is er elke avond een gebedsbijeenkomst op de volgende locaties:
Maandag 22 januari: De Ontmoetingskerk, Stalkaarsen 19
Dinsdag 23 januari: Grote Kerk, Groenmarkt 7
Woensdag 24 januari: de Ark, Kennelweg 14
Donderdag 25 januari: CGK/GKV Immanuelkerk, Grote Haarsekade 58
Vrijdag 26 januari: Johanneskerk, Nieuwe Hoven 41
Elke bijeenkomst is van 19.30 tot 20.30 uur.