Vespers in de veertigdagentijd

Tijdens de komende veertigdagentijd worden er weer vespers gehouden in het kerkje van Dalem, Merwedijk 6. De vespers zijn op woensdagavond om 19.30 uur. Een vesper is een avonddienst waarbij zang, lezing en gebed elkaar afwisselen. Het is een moment om stil te staan bij de veertig dagen naar Pasen.

Het thema is dit jaar: de 7 deugden. Elke vesper staat er een andere deugd centraal.

28 februari: Hoop
7 maart: Liefde
14 maart: Wijsheid
21 maart: Rechtvaardigheid/Gerechtigheid

In de Stille Week voor Pasen
Maandag 26 maart: Gematigdheid
Dinsdag 27 maart: Moed
Woensdag 28 maart: De Deugd in het midden

Op de maandag in de Stille Week zal er voorafgaande aan de vesper een Vastenmaaltijd worden gehouden in gebouw Mamré van het Leger des Heils, Nicolaas Pieckstraat 43. De maaltijd is sober en eenvoudig: brood zonder beleg, fruit , water en/of thee. Aan de deelnemers wordt gevraagd om fruit mee te nemen, waar dan gezamenlijk van wordt gegeten. Voor het brood wordt gezorgd. Aanvang van de maaltijd is 18.30 uur, de vesper is aansluitend om 19.30 uur. Wilt u naar vespers komen en graag opgehaald worden, dan kunt u bellen naar: 0183-648317.

Namens de Liturgische Werkgroep van de Raad van Kerken, Elly Teunissen