Taizéviering in de Regenboogschool

Zondagavond 10 maart is er een Taizéviering in de Regenboogschool, Albertine Kehrerstraat 7. Het thema van deze viering is een schilderij van Govert Flinck: Isaak zegent Jakob. Dit schilderij uit 1638 hangt in de eregalerij van het Rijksmuseum. Tijdens de viering worden het hele schilderij en details ervan geprojecteerd met de beamer.

Wie het schilderij van Govert Flinck bekijkt, voelt zich eigenlijk als vanzelf uitgenodigd om te mediteren over de drie afgebeelde personen: Isaak, Rebekka en Jakob. En, bij nader inzien, ook over het ontbrekende lid van het gezin: Ezau. In de loop van de viering laten we hen door middel van korte, meditatieve teksten alle vier aan het woord komen, als mensen die weet hebben van zowel licht als duisternis in hun leven. Vervolgens zijn de Taizéliederen zo uitgekozen dat de aanwezigen daarmee als het ware in gesprek kunnen gaan met de Isaak, Rebekka, Ezau en Jakob in zichzelf.

Musici begeleiden de zang op piano, fluit en viool.

Taizévieringen zijn meditatieve samenkomsten waarin het accent ligt op het zingen van Taizéliederen, stilte en gebed. Er wordt niet gepreekt. De hele viering is erop gericht de aanwezigen te helpen om tijd te nemen in Gods aanwezigheid. Daarom worden de liederen ook vaak herhaald. Zo komen afleidende gedachten tot rust en kan de betekenis van een lied op een diepere manier tot je doordringen.

De Taizéviering begint om 19.30 uur en duurt ongeveer drie kwartier.