Stille week: vallen en opstaan

Het thema van de Stille Week is Vallen en Opstaan. Daarmee sluiten we aan bij het thema van de vespers op de woensdagavonden in de veertigdagentijd. In de Stille Week worden drie vespers georganiseerd en vanaf donderdag zijn er drie vieringen waarin de wijkgemeenten Johanneskerk en Dalem/ Gorinchem-Oost en de Lutherse gemeente participeren.

Het programma ziet er als volgt uit:
Maandag 15 april: 19.30 uur, vesper in gebouw
Mamré van het Leger des Heils, Nicolaas Pieckstraat 43.

Dinsdag 16 april: 19.30 uur, vesper in de
Dalemse Kerk, Merwededijk 5.

Woensdag 17 april: 19.30 uur, versper in de
Lutherse Kerk, Langendijk 72.

Witte Donderdag, 18 april: 19.00 uur (vervroegd
tijdstip in verband met The Passion), viering met
heilig avondmaal in de Dalemse Kerk, Merwededijk 5.

Goede Vrijdag, 19 april: 19.30 uur, viering in de Johanneskerk, Nieuwe Hoven 143.

Stille Zaterdag, 20 april: 21.30 uur, Paaswake in de Lutherse Kerk, Langendijk 72.