(On)voltooid leven – medisch ethische vragen rond het sterven

In 2002 is in Nederland de euthanasiewet van kracht geworden, maar dat heeft niet het einde betekend van de discussies rondom de vrijwillige actieve levensbeëindiging. Vragen rond euthanasie en dementie en het probleem van wat voltooid leven is gaan heten, zorgen steeds weer opnieuw voor debatten in de samenleving.
Bovendien: hoewel het aantal euthanasie- gevallen jaarlijks stijgt, is euthanasie een te ingrijpende handeling om ‘gewoon’ te worden. Dat is zij niet voor degenen die erom vragen en hun families, evenmin voor artsen en uiteindelijk ook niet voor de wet. Het is daarom belangrijk dat het gesprek over euthanasie gevoerd blijft worden.

In twee avonden zetten ds. Dirk Ophoff en huisarts Douwe de Ruiter de actuele medisch- ethische dilemma’s ten aanzien van de zorg bij het levenseinde op een rijtje. Ook worden de theologische thema’s die hierbij een rol spelen besproken.

Datum: maandag 15 en 29 januari 2018
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Locatie: de Heul
Kosten: voor deze serie € 5,50 incl. koffie en/of thee

Aanmelden voor deze avond via Vorming & Toerusting: [email protected]