Kerst en Oud & Nieuw

Zoals elders op de website aangegeven heeft de kerkenraad moeten besluiten om met ingang van zondag 19 december geen bezoekers meer toe te laten tot de kerkdiensten. Dat betekent dat ook tijdens de feestdagen de diensten uitsluitend online te volgen zijn.

Op Kerstavond, vrijdag 24 december, is vanaf 19.00 uur de kerstnachtdienst te zien die enkele dagen eerder in de Dalemse Kerk is opgenomen. In deze dienst wordt, behalve door een groepje gemeenteleden, ook gezongen door Susan van den Berg, die zichzelf op de piano begeleidt. Dick Zwart bespeelt het orgel, vergezeld van Marian Heester, klarinet. Ds. Dirk Ophoff gaat in zijn overdenking in op de vraag wat kerst ons te zeggen heeft in deze tijd van groeiende verdeeldheid in hoe we omgaan met de coronapandemie.

Op eerste kerstdag is er om 10.00 uur een live-uitzending vanuit de Regenboogschool. Het wordt een echte gezinsdienst waarin zeker ook de kinderen aan hun trekken komen. Het thema sluit aan bij het advents- en kerstproject van de kinderen: Tel je mee?

Tweede kerstdag valt op een zondag en daarom is er ook dan een live-uitzending vanuit de Regenboogschool. Edith Leenman gaat voor in deze dienst. Zij loopt momenteel stage in de gemeente. Haar overdenking gaat over Simeon en Hanna die de kleine Jezus begroeten.

De oudejaarsdienst wordt net als de kerstnachtdienst van tevoren opgenomen en wel in de Lutherse Kerk. Henny Blom bespeelt het orgel en enkele leden van de Lutherse gemeente zorgen voor de zang. De dienst staat op 31 december vanaf 19.00 uur online.

Alle diensten zijn te volgen via ons YouTube kanaal.