Kerkdiensten in de Stille Week en met Pasen

Je bent van harte welkom om je aanstaande zondag, eerste Paasdag, digitaal aan te sluiten bij de kerkdienst die om 10.00 uur live vanuit de Regenboogschool wordt uitgezonden. Tegen de achtergrond van alle narigheid en verdriet door de coronacrisis putten we hoop uit een vreugdevolle dienst waarin we vieren dat onze Heer is opgestaan.

De dienst is te bekijken via ons YouTube-kanaal. Klik hier om de dienst te volgen.

In de Paasviering zit ook een kindermoment. Bovendien hebben de medewerkers van de kindernevendienst een speciaal filmpje voor de kinderen gemaakt. Ook dat is eerste Paasdag te bekijken.

Vanaf Witte Donderdag wordt er elke avond van de Stille Week een viering die eerder deze week is opgenomen online gezet. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn deze vieringen vanaf 19.00 uur te bekijken. De Paaswake op Stille Zaterdag staat vanaf 21.00 uur online.
Op Witte Donderdag staat het Heilig Avondmaal centraal in Schriftlezing en overdenking, maar er is voor gekozen om het niet daadwerkelijk te vieren.
Op Goede Vrijdag wordt het lijdensevangelie gelezen en bezongen. De paaskaars wordt gedoofd. Er is een kruismeditatie, ondersteund door passende orgelmuziek. Deze dienst komt vanuit de Johanneskerk.
De viering op Stille Zaterdag, weer vanuit de Lutherse Kerk, heeft dit jaar het karakter van een wake: aan het eind wordt het evangelie van de opstanding gelezen en de nieuwe paaskaars aangestoken.

In de weken na Pasen gaan we door met het verzorgen van live-uitzendingen van kerkdiensten op zondagmorgen om 10.00 uur.