Gezamenlijke dienst in de Grote Kerk 29/10

Op zondag 29 oktober is er om 10:00 uur een gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente en de Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem in de Grote Kerk.

Er is dus géén eigen dienst in de Regenboogschool deze morgen!
Centraal in deze dienst staat het gedenken en vieren van 500 jaar kerkhervorming. Op 31 oktober 1517 spijkerde Martin Luther zijn stellingen op de deur van de Slotkapel in Wittenberg.

Het thema van de dienst is ‘Geroepen om vrij te zijn’. In gebed, preek en lied wordt stil gestaan bij de betekenis die de Reformatie heeft gehad en vandaag nog steeds heeft. Predikanten uit alle vier de wijkgemeenten gaan voor. Er is tevens een koor samengesteld uit leden van alle wijkgemeenten. Daarnaast is er muzikale begeleiding van het orgel, een trompet, fluit en bas.

Tijdens de dienst is er opvang voor de jongste kinderen. Ook is er aandacht voor kinderen in de basisschool leeftijd.

Let op: deze zondag gaat de wintertijd in! Ook is er kermis in de stad. Dat geeft problemen met parkeren op de Groenmarkt. Het advies is om de auto in parkeergarage Kazerneplein te stallen.