25/11: Taizéviering

Een aantal korte Schriftlezingen, enkele gebeden, momenten van stilte en vooral het zingen van Taizéliederen – dat is waar de Taizéviering op zondagavond 25 november 2018 uit bestaat.
Het thema is: Esther. De dramatiek in het leven van deze Joodse koningin aan het hof van de Perzische koning Ahasveros vormt de rode draad in de viering. Haar angst en vertwijfeling komen aan bod, maar dan ook haar moed en uiteindelijk de vreugde om de redding van haar en haar volk.

De liederen worden begeleid door muziek van piano, fluit, viool en klarinet.

De Taizéviering vindt plaats in de Regenboogschool en duurt ongeveer drie kwartier.
Aanvang: 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.


Rembrandt Harmensz. van Rijn, Haman en Ahasveros te gast bij Esther