24/11 gemeenteavond met thema ‘bouwen’

Op woensdagavond 24 november is er een gemeenteavond in de Regenboogschool. De avond begint om 20:00 uur. Het thema is ‘bouwen’. Naast een presentatie over het 3-kerkenplan gaan we ook verder bouwen aan onze gemeente. Uw inzet is van groot belang! De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Presentatie over de nieuwbouw en de andere deelplannen. Waar gaat er de komende tijd gebeuren en wat kun jij/kunt u doen?
  • Update over de fondsenwerving.
  • Vervolg op de startzondag met het thema: is onze kerk toekomstbestendig? Uit de reacties op de stellingen is gebleken dat er behoefte is aan meer en afwisselende activiteiten. We maken een top 3 van de ideeën lijst die de kerkenraad heeft opgesteld.

Aanmelden voor deze avond is noodzakelijk. Dat kan via [email protected]. Ook kunt u de avond digitaal bijwonen via YouTube. Na aanmelden ontvangt u een verborgen link.

We maken gebruik van Mentimeter dus neem een smartphone mee of hou deze bij de hand. Ook is het mogelijk om vragen te stellen of te reageren via het bekende whatsapp nummer.