22/7 zomerdiensten 2021

Samen met de wijkgemeente Open Pastoraat organiseren we vijf zomerdiensten in De Harmonie. De komende weken zijn er dus geen diensten in de Regenboogschool. Het thema van de zomerdiensten is: Veilig.

Door de corona zijn we heel veel bezig geweest met de vraag wat veilig was (en is) en wat niet. Was een ontmoeting op anderhalve meter afstand veilig? Was winkelen mét mondkapje veiliger dan zonder? Zijn de ontwikkelde vaccins veilig?
Deze ervaringen gebruiken we in de zomerdiensten om het begrip veiligheid verder te verkennen. Hierbij gaat het niet meer speciaal om corona. Denk eerder aan vragen als: hoe kan een samenleving veilig zijn? Hoe zit het met veiligheid op de werkvloer, op school of in de kerk? Gaat veiligheid boven alles of moet je niet proberen alle risico’s uit te sluiten?
We zullen het begrip ‘veilig’ ook op ons geloof in God betrekken. Wat betekent het bijvoorbeeld wanneer we met Psalm 27 uitspreken: ‘Bij de Heer is mijn leven veilig’?

De zomerdiensten worden gehouden op 25 juli en 1, 8, 15 en 22 augustus. Aanvangstijd: 10.00 uur. Traditiegetrouw vieren we in de laatste zomerdienst het heilig avondmaal.
Er is geen crèche of kindernevendienst. Er wordt wel naar gestreefd om in elke dienst een moment voor de kinderen op te nemen.
Na afloop van de dienst is er, als het droog is tenminste, gelegenheid om samen koffie te drinken op het plein.

In verband met de coronamaatregelen zijn er in De Harmonie 50 mensen welkom. Van tevoren opgeven is niet nodig. Mochten er teveel bezoekers komen, dan gaan we in de daaropvolgende weken wel op een systeem met aanmelding over.

In De Harmonie is ventilatie goed mogelijk en daarom zijn de beide kerkenraden van mening dat het verantwoord is om gemeentezang toe te staan. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend volgen.

Het adres van De Harmonie is Dalemwal 15d. Klik hier voor de exacte locatie.
Op de fiets en te voet is het gebouw te bereiken vanuit de Visserslaan en de Dalemwal (beide richtingen). Met de auto alleen via de Dalemwal vanuit de zuidelijke richting. Bij het kruispunt Dalembolwerk-Dalemwal-Dalemsedijk de Dalemwal inrijden. Dit is een fietspad uitgezonderd bestemmingsverkeer. Kerkgangers zijn bestemmingsverkeer en kunnen hun auto gratis parkeren bij De Harmonie. Parkeren op andere plekken in de Bovenstad is ook op zondag niet gratis.

Online zijn de diensten te volgen via het YouTube-kanaal van het Open Pastoraat.

U bent van harte welkom om één of meer zomerdiensten in De Harmonie mee te maken of de diensten online te volgen. Natuurlijk is het ook mogelijk om de diensten achteraf te bekijken.