22/5 Pinksteren: online-viering rond een lied en een schilderij

Hoewel er nu echt versoepelingen aan zitten te komen, is de kerkdienst met Pinksteren nog uitsluitend online toegankelijk. De kerkenraad nodigt u van harte uit om via de livestream de dienst te volgen.

Alle leden van onze wijkgemeente hebben een groet ter gelegenheid van Pinksteren ontvangen, bestaande uit een kaart en een brief. Aan de binnenzijde van de kaart staat een lied van Huub Oosterhuis: Van grond en vuur zult Gij ons maken. Op de voorkant staat een afbeelding van een schilderij van Ruud Bartlema dat hij naar aanleiding van dit lied heeft gemaakt.

Lied en schilderij zullen centraal staan in de overdenking die ds. Dirk Ophoff houdt in de Pinksterdienst. Wie de dienst graag wil volgen maar het lastig vindt om het YouTubekanaal van onze wijkgemeente te vinden, kan het beste deze link gebruiken.

De dienst begint zondag 23 mei om 10.00 uur. Enkele minuten voor die tijd start de uitzending en kunt u dus al inschakelen. Het is ook mogelijk om achteraf de dienst te bekijken.

Gezegende Pinksterdagen!