04/09 Startzondag

Op zaterdagavond trappen we het nieuwe seizoen letterlijk af bij GJS. Twee teams spelen een wedstrijd tegen elkaar onder begeleiding van de toptrainers van GJS. Er is veel voetbaltalent in onze wijkgemeente dus het beloofd een spannende wedstrijd te worden. Naast voetballers zijn er veel supporters nodig voor coaching, het aanreiken van een bidon water of een troostend woord. Kortom, doe mee of kom gezellig langs.

Zondag 

We starten om 10:00 uur in de Regenboogschool. Eerder komen mag ook als u voor de dienst al zin hebt in een kopje koffie.

Het thema voor deze zondag is: waarom willen we kerk zijn in de wijk? Deze vraag stelde classispredikant ds. Gerrit van Meijeren aan de kerkenraad. Een prikkelende vraag die uitnodigt om na te denken wat we gaan doen nu een lang gekoesterde wens, een eigen kerkgebouw, in vervulling gaat.

De kerkdienst krijgt een andere vorm dan we gewend zijn. Tijdens de dienst houden 3 gemeenteleden een korte pitch. Na elke vraag gaan we in groepjes uiteen om na te denken, te luisteren of te praten met elkaar.

De vragen zijn:

  1. Waarom: wat drijft / bezielt jou?
  2. Wie: de wijkgemeente wordt niet gevormd door het gebouw maar door de mensen. Wie zijn wij en wie willen we zijn? Wat zijn onze idealen?
  3. Waartoe: hoe zetten we het kerkgebouw in om onze drijfveren en idealen zichtbaar te maken? Wat gaan we doen met het gebouw?

Belangrijke vragen die ons helpen om het gebouw straks op een goede manier te gebruiken.

De kinderen in de basisschoolleeftijd verzamelen ideeën tijdens de kindernevendienst. De tieners doe mee met de kerkdienst. Juist hun inbreng is waardevol met het oog op de toekomst.

Na de kerkdienst staat de koffie, thee en limonade klaar met iets zoets van bakkerij Syn in Zoet. Met tadaaaaa.......de onthulling van de naam van het nieuwe kerkgebouw! Daar moet je bij zijn!!!!